Tiny Home 4you  
Het avontuur begint in een tiny house

Algemene voorwaarden.

We hebben Tiny Home 4you opgericht voor de productie van tiny houses en andere houten constructies met één doel voor ogen: onze klanten een eerlijke, natuurlijke, goedkope, lonende en plezierige woonstijl te bieden. Dicht bij de natuur en weg van de stadsdrukte. We doen zaken volgens dezelfde waarden, wetende dat betere service gelijk staat aan loyale klanten. Ons winkelbeleid wordt hieronder beschreven, neem een ​​kijkje en neem contact met ons op als je meer wilt weten! Alle goederen, vermeld op de pagina, zijn nieuw. Alle speciale prijzen en andere marketingacties zijn alleen geldig voor een beperkte voorraad en zijn geldig totdat deze op is. Tiny home 4you behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. ​ 

Leveringsvoorwaarden. De levertijd is van één week tot vijf maanden, afhankelijk van de bestelling. Als het om welke reden dan ook niet mogelijk is om bovengenoemde termijnen te respecteren, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht zodra de aanvraag is ontvangen. ​ ​ 

Prijzen. De prijzen op de pagina zijn in EURO (EUR), EXCLUSIEF BTW en transportkosten. In het geval van transport buiten de EU kan het nodig zijn om extra douanerechten te betalen, deze zijn ook niet inbegrepen in de prijs die op de pagina wordt vermeld. Tiny home 4you behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Verzending. De prijzen op de pagina zijn exclusief verzendkosten voor de klanten. Alle goederen kunnen worden afgeleverd op de bestemming van uw keuze tegen een extra vergoeding, die vooraf tussen de twee partijen moet worden onderhandeld en afhankelijk is van de regio en het land van de koper en het type bestelde goederen. We kunnen WERELDWIJD verzenden. ​

Betalingen. U kunt betalen met creditcard / betaalpas, PayPal, bankoverschrijving (SWIFT) of contant. Alle andere vormen van betaling worden alleen geaccepteerd als ze vooraf zijn overeengekomen. De goederen worden pas verzonden na 100% vooruitbetaalde betaling. In het geval van een bestelling voor het vervaardigen van goederen die niet op voorraad zijn, is 50% aanbetaling vereist, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen. De producten blijven eigendom van de verkoper totdat de volledige prijs is betaald. Neem voor meer informatie contact met ons op.

PRIVACYVERKLARING AAN KLANTEN ​

Tiny Home 4you is een leverancier van softwareoplossingen en -diensten die volledig in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetgeving. Met het oog op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 heeft het bedrijf zijn beleid, procedures en praktijken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens geüpgraded. Bij al onze activiteiten houden we ons strikt aan de vereisten van de AVG, het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework. Deze regelgeving vereist dat alle verwerkingsverantwoordelijken, verwerkers en sub verwerkers zorgen voor de best mogelijke bescherming van persoonsgegevens. Wij bij Tiny home 4 you bereiken dit door passende organisatorische en technische maatregelen, door beleidslijnen en procedures te onderschrijven die gericht zijn op adequate gegevensbescherming door al onze medewerkers, subverwerkers en freelancers. 

1. Toepasselijkheid ​

Dit privacy beleid beschrijft de soorten informatie die we via onze website verzamelen, verwerken en bewaren. Het is niet van toepassing op informatie die offline door ons is verzameld. 

Dit beleid legt uit: 

 1. Waarom we uw informatie verzamelen                                                                                                                                                                              

2. Voor welk doel we het verwerken                                                                                                                                                                                 

3. Hoelang we het bewaren 

4. Of er andere ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn 

5. Of we van plan zijn het over te dragen naar een ander land, en 

6. Of we nu geautomatiseerde besluitvorming of profilering doen.

Tiny home 4you verzamelt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens alleen op basis van het noodzakelijke principe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en om haar diensten uit te voeren. De gegevens die van onze klanten en sub verwerkers worden verzameld, omvatten normaal gesproken zakelijke contactgegevens, maar wanneer persoonlijke gegevens aanwezig zijn in documenten zoals overeenkomsten, worden deze documenten behandeld volgens de beste gegevensbeveiligingspraktijken. 

De meeste persoonlijke gegevens die we verwerken, worden rechtstreeks door u aan ons verstrekt om een ​​van de volgende redenen: U heeft bij ons een informatieverzoek ingediend. U heeft een bestelling geplaatst voor een van onze diensten. U hebt bij ons gesolliciteerd naar een baan of detachering. U vertegenwoordigt uw organisatie. Het doel waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, is ervoor te zorgen dat we de diensten leveren waarin u geïnteresseerd bent. 

De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens is ofwel een specifieke regelgevende vereiste of uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is, afhankelijk van de reden waarom ze zijn verzameld. Zo worden gegevens van personen die onze full- of parttime werknemer zijn geworden, bewaard voor de periodes die in de arbeidswetgeving zijn bepaald. De gegevens van sollicitanten worden bewaard voor de door de sollicitant aangegeven periode (indien van toepassing) of voor maximaal 3 jaar, tenzij de sollicitant vraagt ​​om “vergeten te worden”. 

De gegevens van personen met wie wij overeenkomsten hebben gesloten en betalingen zijn gedaan, de gegevens worden opgeslagen volgens de Boekhoudwet. 

Wij zorgen ervoor dat u kunt profiteren van de rechten die aan u zijn verleend door de AVG binnen het respectieve wettelijke kader, zoals uw recht op toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering en recht op beperking van de verwerking (binnen de beperkingen gespecificeerd in de respectieve wetgeving), en recht op dataportabiliteit (indien van toepassing). 

We passen geen profileringstechnieken toe en geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve in geval van wettelijke vereisten van de wetshandhavingsinstanties of uw uitdrukkelijke toestemming.

2. Openbaarmaking aan derden 

Persoonsgegevens mogen alleen aan derden worden verstrekt indien vereist door de wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties die wettelijk recht hebben op toegang tot deze gegevens. Openbaarmaking aan andere partijen (zoals onze zakenpartners) mag alleen gebeuren met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Waar mogelijk worden persoonsgegevens in documenten zoals cv's geanonimiseerd door pseudonimisering of andere geschikte methoden. Telkens wanneer persoonlijke gegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie of de gebieden van het Privacy schild, wordt hetzelfde niveau van gegevensbeveiliging geëist door alle verwerkers (bijv. Onderaannemers).

3. Bescherming van persoonlijke gegevens 

Tiny home 4you heeft passende beleidslijnen en procedures ontwikkeld om naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging en bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Het bedrijf heeft een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld dat is gecertificeerd volgens ISO 9001 en AQAP, waarin beleid en procedures voor gegevensbeveiliging op passende wijze zijn geïntegreerd. Deze omvatten het volgende, maar zijn niet beperkt tot:

- Organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, verwerken en bewaren van gegevens op papier en elektronische bestanden.

- AVG-conform informatiebeveiligingsbeleid en gegevensbeschermingsbeleid met specifieke richtlijnen voor medewerkers en contractanten van Tiny home 4 you.

- Geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsovereenkomsten met werknemers en contractanten.

- Begeleiding bieden en eisen van de volledige naleving van de best mogelijke maatregelen voor gegevensbescherming door onze aannemers.

- Passende procedures en methoden voor gegevensoverdracht via beveiligde communicatiekanalen en aanvullende maatregelen zoals versleuteling.

- Passende procedures voor het bewaren van documenten die persoonsgegevens bevatten en voor verwijdering wanneer de betrokkene daarom verzoekt, of wanneer het document niet langer nodig is, of wanneer dit in de desbetreffende procedure is gespecificeerd.

- Passende maatregelen om ervoor te zorgen dat documenten worden bewaard tegen verlies of vernietiging.

- Voortdurende evaluatie van gegevensbeveiligingspraktijken om volledige naleving van de toepasselijke wetgeving en de eisen van de klant zoals uiteengezet in overeenkomsten of specifieke instructies te garanderen.

- Procedures om aan alle verplichtingen onder de AVG te voldoen, zoals het verlenen van toegang en het toestaan ​​van betrokkenen om hun rechten onder de AVG uit te oefenen, inclusief het recht op kennisgeving in geval van een feitelijke of vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens.

4. Informatie en klachten 

De wet die van toepassing is op dit beleid en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is de AVG en de wet op de gegevensbescherming van Nederland. Alle geschillen van welke aard dan ook, inclusief het niet uitvoeren en nakomen, zullen worden beslecht door de rechtbanken van de........... . Eventuele claims kunnen worden ingediend bij het Comité voor de bescherming van persoonsgegevens op ...............

COOKIE BELEID ​ 

Tiny home 4you zet zich in om de privacy rechten van betrokkenen te beschermen. Onze website maakt gebruik van cookies. Op deze pagina leest u meer over cookies en hoe we ze gebruiken. Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Wat zijn cookies? ​ 

Websitecookies zijn kleine gegevensbestanden die websites plaatsen en opslaan op de computers en mobiele apparaten van gebruikers die deze sites bezoeken. Deze bestanden bevatten informatie over de acties van de gebruiker op de website. Ze worden meestal gebruikt om terugkerende gebruikers te herkennen en informatie over hen te onthouden, zoals hun browse-activiteit, de informatie die ze in tekstvelden invoeren - inclusief namen, e-mailadressen en creditcardnummers - en inloggegevens.

Hoe gebruiken we cookies? ​ 

Cookies bevatten geen informatie die u persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan door ons worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies. De cookies die op de website worden gebruikt, omvatten cookies die strikt noodzakelijke cookies zijn voor toegang en navigatie, cookies die het gebruik volgen (prestatiecookies), uw keuzes onthouden (functionaliteitscookies) en cookies die u gerichte inhoud of advertenties bieden. We kunnen de informatie die we verkrijgen door uw gebruik van onze cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

1. om uw computer te herkennen wanneer u de website bezoekt 

2. om u te volgen terwijl u door de website navigeert 

3. om de bruikbaarheid van de website te verbeteren 

4. om het gebruik van de website te analyseren 

5. bij het beheer van de website 

6. om de website voor u te personaliseren, inclusief gerichte advertenties die voor u van bijzonder belang kunnen zijn.

Hoe verwerken we de verzamelde gegevens? ​

Tiny home 4 you en externe leveranciers waarmee we samenwerken (bijv. Onze advertentie- en analysepartners) gebruiken cookies en andere trackingtools om gebruikers op verschillende diensten en apparaten te identificeren en een betere gebruikerservaring te garanderen. Zie de onderstaande lijst.

De onderstaande services helpen ons om zowel internetverkeer als gebruikersgedrag te volgen en te analyseren.

- Google Analytics (Google LLС.) Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. De service is onderworpen aan het privacy beleid van Google. 

- Het privacy beleid van Google Conversies bijhouden van Facebook-advertenties (Facebook, Inc.) Conversies bijhouden van Facebook-advertenties is een analyseservice die gegevens die zijn verzameld via het advertentienetwerk van Facebook, koppelt aan acties die worden uitgevoerd op Bianor-websites. Het privacy beleid van Facebook.

- Google AdWords Tools (Google AdWords Conversion Tracking / Dynamic Remarketing / User List / DoubleClick) (Google LLС) Google AdWords-conversietracking en andere Google Ads-services zijn analytische instrumenten die gegevens van het Google AdWords-advertentienetwerk verbinden met acties die worden ondernomen op Bianor-websites. 

- Het privacybeleid van Google Facebook Audience Network (Facebook, Inc.) Facebook Audience Network is een advertentieservice die helpt bij het controleren en evalueren van de efficiëntie van advertentiecampagnes die via Facebook worden gelanceerd. 

- Het privacybeleid van Facebook Google AdWords (Google LLC) DoubleClick (Google Inc.) / DoubleClick Bid Manager / Google DoubleClick Google AdWords en Double Click zijn advertentieservices die efficiënte interactie met potentiële klanten mogelijk maken door relevante advertenties voor te stellen op Google Zoeken en in de partnernetwerken van Google. Het privacybeleid van Google

Hoe cookies beheren? ​ 

Het gedeelte "Help" in de menubalk van de meeste internetbrowsers zal u vertellen hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van de website mogelijk niet langer beschikbaar zijn als u cookies uitschakelt. U kunt ook uw cookievoorkeuren beheren met behulp van de volgende links voor enkele van de meest populaire internetbrowsers: 

Google Chrome 

Microsoft Edge 

Mozilla Firefox 

Microsoft Internet 

Explorer Opera 

Apple Safari

E-mailen
Bellen